Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Ban Lễ Sinh Đaminh tĩnh tâm mùa Vọng

Nguyện xin Đấng đã cư ngụ nơi cung lòng vẹn sạch của Đức Trinh Nữ Maria, tuôn đổ muôn Ân sủng trên cha Linh hướng, quý Phụ huynh, các em Lễ Sinh và gia đình trong dịp kỷ niệm “Ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi”.

Read More »

Ngày 18.12.2019: Cộng tác với Chúa

Read More »

Thư mời: Dự Lễ Bế Mạc Tỉnh Hội – Nghi thức Nhận chức Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, mừng cha Tân Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính mời quý vị tham dự nghi thức tuyên thệ nhậm chức của cha Tân Giám tỉnh, và Thánh lễ Bế mạc Tỉnh hội 2019, vào 10g00 sáng thứ 2, 23.12.2019, tại Đèn Thánh Martino - Hố Nai.

Read More »

Vài hình ảnh tĩnh tâm mùa vọng 2019 (ngày 01)

Read More »

Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa vọng 2019

Read More »

Ngày 17.12.2019: Gia phả của Đức Giêsu Kitô

Read More »

Ngày 16.12.2019: Phép rửa của Gio-an bởi đâu mà có?

Read More »

Hội đồng Giám mục Nam Phi ca ngợi tiến bộ của tân chính phủ

Hội đồng Giám mục Nam Phi ca ngợi tiến bộ của chính phủ mới tại nước này từ gần hai năm qua, nhưng kêu gọi tiếp tục công trình cải tổ.  

Read More »

Giáo Hội sắp có thêm 28 chân phước mới

Giáo Hội sắp có thêm 28 vị chân phước mới, trong đó có 27 vị đã chịu tử đạo trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha, từ 1936 đến 1939.

Read More »

Đức Giê-su: Ngài thật sẽ đến

Cuối cùng, một khi chúng ta “nghe biết những việc Đức Ki-tô đã làm”, nói mà không sợ thiên hạ cười, chúng ta sẽ thốt lên rằng: Đức Giê-su, thật là Đấng phải đến.

Read More »