Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / 2019 (page 4)

Yearly Archives: 2019

Thánh lễ đặc biệt ở London cầu nguyện cho 39 nạn nhân

Thánh lễ đặc biệt do một Giám mục người Anh, phụ tá Đức Tổng Giám mục, thuộc giáo phận Westminter, được cử hành ở một nhà thờ của cộng đồng giáo dân Công giáo Việt Nam ở trung tâm London, hôm 03/11/2019.

Read More »

Ngày 04.11.2019: Cho đi và nhận lãnh

Read More »

Ngài phải ở lại nhà chúng ta…

Ngay hôm nay, bây giờ, hãy biến niềm vui của Da-kêu thành niềm vui của chúng ta. Nói cách khác, hãy biến sự kiện Đức Giê-su “phải ở lại nhà ông” thành sự kiện “Ngài phải ở lại nhà chúng ta”.

Read More »

Ngày 03.11.2019: Giới hạn của đức tin

Read More »

TLO: Chúa nhật 31 thường niên năm C

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 31 thường niên C (2016 – 2019)

Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Read More »

Ngày 02.11.2019: Tất cả đều được ở với Cha

Read More »

Trực Tiếp: Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 31 thường niên C (2016 – 2019)

Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Read More »

THÁNH LỄ TẠ ƠN: KỶ NIỆM HAI NĂM THÁNH LỄ ONLINE (TLO)

Xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Nam Nữ ban cho quý Cha, quý Thầy đầy tràn ân sủng của Chúa và tất cả anh chị em phục vụ, cộng tác trong Thánh Lễ online, trong Ban Truyền Thông luôn hồn an xác mạnh, đầy nghị lực, nhiệt huyết…

Read More »