Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Tôi có canh thức và sẵn sàng?

Thế nên, để có được một Mùa Vọng hữu ích cho đời sống Ki-tô hữu của mỗi chúng ta, ngoài việc giăng hoa kết đèn cho hang Be-lem bằng gỗ đá, hãy dám vào hang Be-lem tâm hồn của mỗi chúng ta thông điệp của Thầy Giê-su,

Read More »

Để Lời Lớn lên: Chúa nhật I Mùa Vọng A (2016 – 2019)

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.

Read More »

Ngày 30.11.2019: Theo Thầy

Read More »

TLO: Chúa nhật 01 mùa vọng năm A

Read More »

Ngày 29.11.2019: Lời hằng sống

Read More »

Vì hòa bình và sống chung, Kinh Thánh và Koran được dạy trong các trường học ở Malaysia

Bà Norlela Ariffin, người Hồi giáo thuộc Đảng Công lý Nhân dân cho biết: “Dạy Kinh Thánh và Koran trong trường học giúp thúc đẩy sự tôn trọng giữa các tôn giáo, chấp nhận sự sống chung trong hoàn cảnh thực tế của đất nước”.

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật I mùa vọng A (2010 – 2019)

Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 01 mùa Vọng năm A (2016 – 2019)

Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Read More »

Ngày 28.11.2019: Giờ cứu độ đã gần kề

Read More »

Video: Kỷ niệm 100 năm chữ Quốc ngữ thay cho chữ Hán ở Việt Nam

Read More »