Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 14/07/2019

Ngày 15.7.2019: Xung đột giữa bóng tối và ánh sáng

Read More »

Phải đi và làm như vậy

Đừng sống ích kỷ nữa, nếu có. Hãy nhớ lời Đức Giê-su dạy: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh  em cũng hãy làm cho người ta” (x.Mt 7, 12)

Read More »