Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 13/07/2019

Ngày 14.7.2019: Giới răn yêu thương

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 15 thường niên C (2016 – 2019)

Một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.

Read More »