Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 09/07/2019

Ngày 10.7.2019: Làm chứng cho tin mừng

Read More »

Tân hiển thánh Dòng Đa Minh: Bartolomeo Fernandes des Martires, OP

Ngày 5 tháng 7 năm 2019, ngay trước thềm Tổng hội Biên Hòa 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tôn phong chân phước Bartolomeo Fernandes des Martires O.P. lên hàng hiển thánh.

Read More »