Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 06/07/2019

Ngày 07.7.2019: Người môn đệ của Chúa Giêsu

Read More »

Ta sống sao để thành chứng nhân…

Chúng ta sẽ luôn tự hỏi: Ta sống sao để thành chứng nhân? Vâng, hãy luôn tự hỏi: “Ta sống sao để thành chứng nhân?”

Read More »

Videos: Để Lời lớn lên: Chúa nhật 14 thường niên C (2016 – 2019)

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.

Read More »