Home / 2019 / Tháng Sáu

Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

Ngày 28.6.2019: Đối xử bác ái với mọi người

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 13 thường niên C (2016 – 2019)

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Read More »

Ngày 27.6.2019: Xây dựng đức tin vững chắc

Read More »

Slides : Bí quyết thành công

Nếu cần góp ý cho ai, hãy nói cách tế nhị và dựa trên ích chung. Đừng biến ai thành đối thủ. Mỗi ngày nên tự hỏi. Lý tưởng đời tôi là gì ? Và làm thế nào để đạt được điều ấy ? Tốt nhất, nên có kế hoạch dự phòng. Để nếu phương án A… thất bại, bạn đã có sẵn phương án B.

Read More »

Ngày 26.6.2019: Chứng nhân cho Chúa

Read More »

Mừng bổn mạng giáo họ Gioan Baotixita 2019

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh quan thầy Gioan Baotixita ban muôn ơn thánh trên mỗi gia đình trong giáo họ.

Read More »

Ngày 25.6.2019: Tập nghĩ tốt và làm điều tốt

Read More »

Ngày 24.6.2019: Dọn đường cho Chúa

Read More »

Videos: Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu 2019

Read More »

Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức Và Rước Lễ Lần Đầu

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, giúp đỡ và tăng thêm sức mạnh để các em mạnh bước rao giảng Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Nguyện cầu cho các em luôn ý thức về hồng ân cao cả ấy và sống xứng đáng với những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban.

Read More »