Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 12/06/2019

Videos: Giảng lễ Chúa Ba Ngôi năm c (2016 – 2019)

Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Read More »

Ngày 13.6.2019: Điều kiện để tôn thờ Chúa

Read More »

HĐGMVN: Một số lưu ý trong đời sống đức tin

Nay, với trách nhiệm mục tử, chúng tôi gửi thư này đến anh chị em, để đồng hành và giúp anh chị em sống đức tin một cách đúng đắn theo giáo huấn của Hội Thánh.  

Read More »