Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 25/05/2019

Ngày 26.5.2019: Thi hành điều Chúa truyền dạy

Read More »

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi…

Sẽ rất là đáng tiếc nếu chúng ta không đón nhận. Bởi vì, sự bình an này là “Bình An của Thầy – Bình An của Chúa – Bình  An trong Thiên Chúa”.  Muốn có được sự bình an thật, vâng:  “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi”.

Read More »