Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 24/05/2019

Ngày 25.5.2019: Đứng vững trước mọi cơn gian nan

Read More »

TLO: Chúa nhật 06 Phục sinh năm C

Read More »

Slides: Bài giảng cuộc đời

Bài giảng tốt nhất là đời sống chứ không phải là lời nói. Chúng ta là cuốn tin mừng cho thế giới đọc, là lời tuyên xưng mà thế gian cần, là bài giảng giúp nhân loại hiểu. (Billy Graham)... Sống đời kitô hữu trọn vẹn đã là một bài giảng dù suốt đời chẳng giảng một lời nào.

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật VI Phục sinh C (2016 – 2019)

Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy."

Read More »