Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 18/05/2019

Phải yêu như Thầy Giê-su…

Lời truyền dạy của Thầy Giê-su, lời truyền dạy rằng: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Vâng, là một Ki-tô hữu, chúng ta  “phải yêu như Thầy Giê-su”.

Read More »

Ngày 19.5.2019: Yêu như Chúa yêu

Read More »