Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 27/04/2019

Đừng vắng mặt trong ngày Chúa Nhật…

Muốn Bình An của Chúa ở cùng  và muốn được đặt bàn tay (mình) vào thân thể Người, chúng ta đừng vắng mặt trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Vâng, chúng ta đừng… “đừng vắng mặt trong ngày Chúa Nhật”.

Read More »

Ngày 28.4.2019: Lòng Chúa xót thương

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa Nhật II Phục Sinh C (2016 – 2019)

Người bảo ông Tôma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !”

Read More »