Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 23/04/2019

Ngày 24.4.2019: Có Chúa đồng hành

Read More »

Thông Điệp Phục Sinh và Phép Lành Toàn Xá 2019

Read More »

Ý Nghĩa Của Từ Ha-lê-lui-a

“Ha-lê-lui-a” đã quen dùng trong phụng vụ Ki-tô Giáo, đặc biệt trong mùa Phục Sinh. Phụng vụ mời gọi cộng đoàn tung hô “Ha-lê-lui-a” (hãy ngợi khen Thiên Chúa) vì Người đã bày tỏ quyền năng cứu độ nhân loại qua biến cố Đức Giê-su Phục Sinh.

Read More »