Daily Archives: 12/04/2019

Ngày 13.4.2019: Đấng chết thay cho dân

Read More »

TLO: Chúa nhật Lễ Lá năm C

Read More »

Chương trình phụng vụ tháng 03 & 04.2019

Để giúp cộng đoàn tham dự tích cực các nghi thức phụng vụ và sinh hoạt trong giáo xứ, Ban Truyền thông gửi tới cộng đoàn lịch phụng vụ tháng 03 & 04 năm 2019

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Sáu tuần V

Chúa Giêsu nói, “Tôi và Cha tôi là một” (Ga 10:30). Những lời này bị coi là phạm thượng và gây nên một phản ứng mạnh mẽ trong các thính giả. “Họ nhặt đá ném Người” (x. Ga 10:31).

Read More »