Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 09/04/2019

Ngày 10.4.2019: Tự do của con cái Chúa

Read More »

Tĩnh tâm mùa chay 2019: “Tứ không giữa thời đại 4.0”

Bước tiến của thời đại khiến con người quên mất nguồn gốc của mình, cũng như ý định của Thiên Chúa khi muốn mọi thứ phục vụ cho đời sống con người. Lòng tham khiến con người dùng công nghệ để khai thác tài nguyên vô tội vạ dẫn đến lũ lụt , thiên tai...

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Ba tuần V

Khi các ông giương cao con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu, và biết tôi tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy” (Ga 8:28).

Read More »