Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 26/03/2019

Ngày 27.03.2019: Học phục vụ lẫn nhau

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Ba tuần III

“Bảy mươi lần bảy”: Với những lời này, Chúa muốn nói rõ cho Phêrô và cho chúng ta rằng chúng ta không nên đặt giới hạn cho sự tha thứ người khác. Như Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, chúng ta cũng phải luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho người khác.

Read More »