Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 22/03/2019

Ngày 23.03.2019: Trở về bên cha

Read More »

TLO: Chúa nhật 03 mùa chay C

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật III Mùa Chay C (2016 – 2019)

Người làm vườn đáp : ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'”

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Sáu tuần II

Chúa Giêsu nói: “Tôi còn phải rao giảng nước trời cho các thành khác nữa; vì tôi được sai đến vì mục đích ấy” (Lc 4:43). Đặc biệt quan trọng là dụ ngôn những tá điền độc ác. Họ đối xử tàn tệ với các đầy tớ do ông chủ vườn nho gửi đến “gặp các người làm thuê để thu hoa lợi từ vườn nho” (Mc 12:2), và giết một số người. Cuối cùng, ông chủ vườn quyết định sai chính con trai của mình

Read More »