Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 18/03/2019

Ngày 19.03.2019: Tìm và thực thi ý Chúa

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Hai tuần II

Tình phụ tử của Thiên Chúa không chỉ liên quan tới dân được tuyển chọn, mà còn vươn tới mọi người và vượt quá mối dây hiện hữu với những cha mẹ trần gian. Đây là một bản văn: “Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27:10). “Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính sợ Người” (Tv 103:13)

Read More »