Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 17/03/2019

Ngày 18.03.2019: Tha thứ và bình an

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Chúa nhật tuần II

“Đây là người Con Ta yêu quí, Ta hài lòng về Người. Hãy lắng nghe lời Người” (Mt 17:5). Lời Chúa Cha mời gọi các môn đệ được đặc ân chứng kiến biến cố Biến hình khác thường ngày nay vẫn còn vang vọng nơi chúng ta và toàn thể Giáo hội.

Read More »