Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 16/03/2019

Hãy cùng nhau lên Núi Thánh

Chúng ta muốn thân xác mình “giống thân xác vinh hiển của Đức Giê-su”! Chúng ta muốn thân xác mình được “biển đổi”! Nếu muốn, hãy tham dự Thánh Lễ.

Read More »

Ngày 17.03.2019: Trở nên giống Chúa hơn

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật II mùa chay C (2016 – 2019)

Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Bảy tuần I

Nỗ lực sống hoàn thiện không phải là một đặc ân của một vài người, nhưng là bổn phận của mọi phần tử trong Giáo hội. Dấn thân theo đuổi sự hoàn thiện Kitô giáo có nghĩa là kiên trì trên con đường thánh thiện. Công đồng khẳng định: “Chúa Giêsu, Thày dạy thần linh và khuôn mẫu sự hoàn thiện, rao giảng sự thánh thiện của đời sống

Read More »