Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 09/03/2019

Đừng để mình “Đói Lời Thiên Chúa”

Như lời Đức Giê-su đã nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”, thế nên, chúng ta đừng bao giờ để mình “Đói Lời Thiên Chúa”.

Read More »

Ngày 10.03.2019: Chay tịnh

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật I Mùa Chay C (2016 – 2019)

Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

Read More »

Clips suy niệm Mùa Chay: Thứ Bảy sau lễ tro

Chúa Giêsu đảm bảo với chúng ta rằng người nghèo khó trong tinh thần sẽ được vương quốc nước Trời. Thật vậy, thái độ nghèo khó nội tâm đảm bảo chiếm hữu được vương quốc nước Trời. Theo một nghĩa nào đó, sự nghèo khó tinh thần tạo ra trong con người một không gian nội tâm cần thiết để trở thành người tham dự vào đời sống và hạnh phúc của Thiên Chúa.

Read More »