Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 03/03/2019

Video: Giảng lễ Chúa nhật 08 thường niên năm C (2019)

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?

Read More »

Ngày 04.03.2019: Dùng tiền bạc với lòng nhân

Read More »

Nghe giảng lễ Chúa nhật 08 thường niên C (2019)

Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.

Read More »