Daily Archives: 11/01/2019

Tòa Thánh triệu tập Diễn Đàn giới trẻ quốc tế

Bộ giáo dân, gia đình và sự sống tổ chức một diễn đàn giới trẻ quốc tế tại Roma từ ngày 18 đến 22-6-2019 về việc đón nhận và tiếp tục hành trình Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ.

Read More »

Ngày 12.01.2019: Cùng nhau xây dựng Nước Trời

Read More »

TLO: Chúa chịu phép rửa năm C

Read More »