Daily Archives: 08/01/2019

Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân 11-2-2019

Trong Sứ điệp nhân ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 27, ĐTC đề cao tấm gương của Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với những người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình.

Read More »

Ngày 09.01.2019: Có Chúa đồng hành

Read More »

Thánh Mẫu học 40: Đức Maria với đời tận hiến

Read More »

ĐTC tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh: 2019

ĐTC nhắc đến quan hệ với Việt Nam và ngài kêu gọi các nước tôn trọng 4 đặc tính của nền ngoại giao đa phương: vị thế tối thượng của công lý và luật pháp, bênh vực những người yếu thế nhất,

Read More »