Daily Archives: 04/01/2019

Để Lời lớn lên: Lễ Chúa Hiển Linh 2016 & 2019

Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

Read More »

Chuẩn bị cuộc viếng thăm của ĐTC tại Abu Dhabi

Cộng đoàn Công Giáo tại Abu Dahbi đang ráo riết chuẩn bị cuộc viếng thăm của ĐTC Phanxicô tại đây từ ngày 3 đến 5-2-2019 sắp tới.

Read More »

Ngày 05.01.2019: Làm người tốt dẫn đường

Read More »

TLO: Chúa nhật Chúa Hiển Linh

Read More »