Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Ngày 01.01.2020: Niềm vui nội tâm

Read More »

Video: Giảng lễ Mẹ Thiên Chúa 2017

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Read More »

Slides: Sự đổi đời

Read More »

Nghe giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2011 – 2019

alt Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Read More »

Ngày 31.12.2019: Hướng về Trời Cao

Read More »

Mừng bổn mạng các gia đình (lễ Thánh Gia)

Xin gia đình Thánh Gia cầu bầu cho các gia đình chúng con: luôn biết noi gương Thánh Gia sống vâng phục, yêu thương nhau để gia đình chính là “giấc mơ của Thiên Chúa”

Read More »

Ngày 30.12.2019: Thiên Chúa luôn thành tín yêu thương

Read More »

Ngày 29.12.2019: Khuôn mẫu cho các gia đình

Read More »

Để Lời lớn lên: Lễ Thánh Gia năm A – 2019

Read More »

Đừng để con nói: Cha đâu?  

Hôm nay, vẫn còn đó những tên bạo chúa Hêrôđê-thời-@, chỉ vì đồng lương, những tên bạo chúa đó không ngần ngại truy sát tập thể những con trẻ ngây thơ,

Read More »