Home / 2018

Yearly Archives: 2018

Videos: Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 05 mùa chay B

Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Read More »

Ngày 17.03.2018: Hôn nhân bất khả phân ly

Read More »

Tĩnh tâm giới trưởng thành mùa chay 2018

Đứng trước thực trạng hôn nhân ngày càng dễ tan vỡ chúng ta cần ý thức rằng "trách nhiệm không của riêng ai", cùng nhìn lại mỗi ngày sống trách nhiệm với gia đình thế nào, rồi cùng tự biến đổi tâm hồn, điều chỉnh

Read More »

Di quan Đức Tổng từ Tòa GM đến Nhà Thờ Chánh tòa Sài Gòn

Read More »

TH online 35: Thánh Thể làm nên Giáo Hội và ngược lại

Thánh Thể làm nên thân thể Chúa Kitô tức là làm nên Giáo hội. Hơn nữa, Thánh Thể còn là thần lương nuôi dưỡng Giáo hội, làm cho Giáo hội ngày càng tăng trưởng.

Read More »

Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa Chay 2018 (full)

Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người." Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

Read More »

Ngày 16.03.2018: Hôn nhân trong chương trình của Chúa

Read More »

Trực tuyến: Đón Thi hài Đức cố TGM Phaolô và Thánh lễ Phát tang

Read More »

Clip: Con nói…. và Chúa đáp lại…

Read More »

Ngày 15.03.2018: Sống chân thật

Read More »