Home / 2018

Yearly Archives: 2018

Hãy sám hối để được ơn tha tội…

Quan trọng hơn cả, đó là: lắng nghe lời kêu gọi của ông Gio-an Tẩy Giả, kêu gọi, rằng: “hãy tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”.

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật II mùa vọng năm C

Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Read More »

ĐTC tiếp kiến các ân nhân giúp Hang Đá và Thông Giáng Sinh

Read More »

Ngày 08.12.2018: Xin vâng như Mẹ

Read More »

TLO: Chúa nhật mùa vọng tuần 02 năm C

Read More »

ĐTC sẽ viếng thăm Liên minh các Tiểu Vương quốc Arập

ĐTC sẽ viếng thăm các Tiểu Vương Quốc Arập (Emirati) từ ngày 3 đến 5-2-2019.

Read More »

Ngay 07.12.2018: Niềm vui có Chúa

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật II mùa vọng năm C (2015 – 2018)

Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Read More »

ĐTC Phanxicô: Học cầu nguyện từ Chúa Giêsu

Chúa Giêsu cầu nguyện chung với dân chúng, nhưng Người còn cầu nguyện một mình, và các môn đệ, được soi sáng bởi gương của Thầy Giêsu,

Read More »

Thánh Mẫu học 36: Nguyên tắc Thần học: Từ Đức Maria đến Đức Kitô

Read More »