Home / 2018

Yearly Archives: 2018

Videos: Giảng tĩnh tâm mùa vọng 2018

Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

Read More »

Ngày 18.12.2018: Lắng nghe tiếng Chúa

Read More »

Giới Trẻ tĩnh tâm mùa vọng 2018

Một tình yêu "cho đi nhưng không" chỉ có ở tình yêu của lòng Chúa thuơng xót. Chúng ta hãy cam đảm bước ra khỏi tình yêu giả, tình yêu lầm lạc để tìm ánh sáng của Chúa, với Chúa không bao giờ là muộn.

Read More »

Ngày 17.12.2018: Sống trong gia đình

Read More »

Video: Thủ môn Văn Lâm cầu nguyện sau chiến thắng

Read More »

Tuần gặp gỡ Giới trẻ châu Âu Taizé lần thứ 41 tại Madrid

Hàng ngàn bạn trẻ khắp châu Âu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ Giới trẻ châu Âu Taizé lần thứ 41, được tổ chức tại thủ đô Madrid của Tây ban nha, từ 28/12/2018 - 01/01/2019.

Read More »

Ngày 16.12.2018: Dọn lòng đón Chúa

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật III mùa vọng năm C

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,

Read More »

Hãy gióng lên hồi chuông ân sủng…

Vì thế, không gì tốt hơn là hãy “chất lên” con thuyền cuộc đời của mình lời khuyên của thánh Phao-lô, khuyên rằng, hãy sống “Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi…”

Read More »

Ngày 15.12.2018: Trở thành Ê-li-a

Read More »