Home / 2018

Yearly Archives: 2018

Ngày 19.08.2018: Gia đình, cái nôi của tình yêu thương

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 20 thường niên B (2015 – 2018)

Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.

Read More »

TLO: Chúa nhật 20 thường niên năm B

Read More »

Ngày 18.08.2018: Hiền lành và khiêm nhường

Read More »

Video: Nghi thức lặp lại lời khấn dòng (15.8.2018)

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 20 thường niên năm B (2009 – 2018)

Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời,

Read More »

Videos: Giảng Lễ Chúa nhật 20 thường niên năm B (2015 – 2018)

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Read More »

Ngày 17.08.2018: Xin Chúa nâng đỡ các gia đình

Read More »

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục GB. Lê Hoàng Huynh, OP tại giáo xứ Vị Hưng

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho Tân linh mục Gioan Baotixita để cha mãi là linh mục như lòng Chúa mong mốn, với ước nguyện “ Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” để muôn đời tạ ơn Chúa.

Read More »

Video: Nhận chức Tu viện trưởng Tu viện Thánh Albertô 15.8.2018

Read More »