Home / 2018

Yearly Archives: 2018

Ngày 28.08.2018: Thanh tẩy nội tâm

Read More »

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng 2018

Giáo xứ thánh Đa Minh xin chúc mừng bổn mạng quý Bà và quý Mẹ, cầu chúc cho quý Hiền mẫu luôn là những chứng nhân Tin Mừng giữa xã hội hôm nay và là gương sáng theo gót các nhân đức của thánh nữ Mônica trong gia đình mình.

Read More »

Ngày 27.08.2018: Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

Read More »

Ngày 26.08.2018: Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 21 thường niên B (2015 – 2018)

Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Read More »

Phần chúng con, chúng con đã tin…

Vấn đề của chúng ta, hôm nay, đó là, hãy thắp lên ngọn lửa đức tin trong tâm hồn mình, và đừng quên xin Chúa giữ cho ngọn lửa đó luôn bừng cháy,

Read More »

Ngày 25.08.2018: Lời nói đi đôi việc làm

Read More »

TLO: Chúa nhật 21 thường niên năm B

Read More »

Ngày 24.08.2018: Làm chứng cho Chúa

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên B (2015 – 2018)

Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Read More »