Home / 2018

Yearly Archives: 2018

Ngày 02.01.2018: Sống ơn gọi của chính mình

Khi dân chúng tưởng Gioan là Đấng Thiên Sai, chính ông đã thẳng thắn tuyên bố: tôi không phải là Đấng Kitô. Đó là niềm hạnh phúc của Gioan vì được sống thật với chính mình trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa.

Read More »