Home / 2018

Yearly Archives: 2018

Ngày 08.01.2018: Cùng nhau nên thánh

Cửa trời xưa bị khép lại khi con người sa ngã nay được mở ra với lời tuyên bố của Thiên Chúa Cha trong ngày Đức Giêsu chịu phép rửa tại sống Giođan. Từ nay, trời với đất, Chúa và người bước vào một cuộc giao duyên mới của tình yêu, giao duyên Vĩnh Cửu.

Read More »

Các Dự Tòng theo chân “Ba Vua” tôn thờ Chúa

... các anh chị Dự tòng, những người dân ngoại, nhờ ánh sáng của Chúa được tỏ lộ qua đời sống Đức tin của Hội Thánh, các anh chị đã tìm đến với Hội Thánh Chúa, để dần dần các anh chị khám phá ra Đức Giê-su Ki-tô là Ánh Sáng cho trần gian.

Read More »

Chúng ta sẽ không lạc lối…

Hãy nhìn các nhà chiêm tinh xưa. Họ đã không nghe lời ngọt ngào (nhưng đầy xảo trá) của Hê-rô-đê, nhưng là nghe vào “lẽ thật”, lẽ thật ở nơi lời các “ngôn sứ”.

Read More »

Ngày 07.01.2018: Trung tín đến cùng

Giữa biến chuyển của thời cuộc, hôn nhân đang bị thách thức. Giờ đây, nhiều người e ại không muốn dấn thân vào đời sống hôn nhân vì lo sợ sự đổ vỡ.

Read More »

TLO: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

Read More »

Video: Để Lời được lớn lên: Lễ Chúa Hiển Linh

Read More »

TH online 15: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khai

Ngay từ lúc sơ khai của Hội thánh, các Kitô hữu đã được Thánh Tẩy; Tin mừng Nhất Lãm và sách Công Vụ Tông Đồ chứng tỏ rằng phép Rửa là một dấu chỉ cứu độ hữu hình và được cử hành ngay từ thời kỳ đầu trước khi Giáo hội ra khỏi môi trường văn hóa Hylạp.

Read More »

Đức Thánh Cha tiếp 400 Giáo Viên Công Giáo Italia

ĐTC kêu gọi các giáo viên Công Giáo Italia giáo dục về nền văn hóa gặp gỡ, gia tăng tương quan giữa nhà trường với các phụ huynh, đồng thời thăng tiến giáo dục về việc bảo vệ môi trường.

Read More »

Ngày 06.01.2018: Bí tích tình yêu

Hôn nhân Kitô giáo là bí tích của tình yêu giữa Đức Kitô và Hội thánh. Bí tích này kiện toàn thêm ơn gọi Kitô hữu vì nó phác họa cho ta tình yêu vĩnh cửu trong tình yêu hữu hạn của con người.

Read More »

Ngày 05.01.2018: Biết Chúa và biết nhau

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là một cuộc hôn nhân mà hai người phải biết nhau. Biết nhau không theo kiểu con ong đã tỏ đường đi lối về mà biết nhau dưới cái biết của Thiên Chúa.

Read More »