Daily Archives: 06/12/2018

Ngay 07.12.2018: Niềm vui có Chúa

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật II mùa vọng năm C (2015 – 2018)

Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Read More »