Daily Archives: 04/12/2018

Ngày 05.12.2018: Nhận lãnh rồi chia sẻ

Read More »

ĐTC tiếp kiến Học Viện Quốc tế Dòng Tên

Sáng ngày 3-12 vừa qua, ĐTC đã tiếp kiến các bề trên và các tu sinh dòng Tên thuộc Học Viện quốc tế của dòng ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Học Viện do Cha Pedro Arruppe, Bề trên Tổng quyền.

Read More »

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

Hướng tới ngày mừng lễ bổn mạng 08.12.2018, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae tổ chức giải giao hữu bóng đá dành cho các sinh viên.

Read More »