Daily Archives: 02/12/2018

Thánh Lễ Lãnh Nhận Các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo

Thiên Chúa đã lôi kéo nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi, địa vị, trình độ học vấn khác nhau đến với Lớp Giáo lý Dự Tòng, tại Trung tâm Mục vụ Giáo lý thánh Đa Minh – Ba Chuông, để tìm hiểu và lắng nghe sứ điệp Tin Mừng của Thiên Chúa.

Read More »

Ngày 03.12.2018: Rao giảng và làm chứng cho Tin mừng

Read More »

ĐTC tiếp kiến 6500 tín hữu hành hương nam Italia

Trong buổi tiếp kiến 6.500 tín hữu hành hương sáng 1-12-2018, ĐTC mời gọi mọi người đừng bao giờ buồn rầu, nhưng hãy mang kho tàng niềm vui của Thiên Chúa cho con người ngày nay.

Read More »

Để lời lớn lên: Chúa nhật I mùa Vọng (2018)

Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,

Read More »