Daily Archives: 01/12/2018

Ngày 02.12.2018: Chờ Chúa đến

Read More »

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn

Đức Giê-su sẽ tái lâm, dù chúng ta chưa thấy điều này xảy ra. Chưa xảy ra, không có nghĩa là không xảy ra. Vậy, cớ gì chúng ta không khôn ngoan như “năm cô khôn ngoan”!

Read More »