Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 24/11/2018

Ngày 25.11.2018: Xin Chúa làm vua gia đình chúng ta

Read More »

Hãy chọn Đức Giê-Su…

Tôn vinh Chúa Ki-tô là Vua, Giáo Hội muốn mời gọi người tín hữu hãy chỉ nhìn về một Giê-su, Ngài chính là một vị Vua mẫu mực, một vị Vua của tình yêu, một vị Vua “ưa sự nhân từ”, một vị Vua “hiền lành và khiêm nhường”,...

Read More »