Daily Archives: 16/11/2018

Ngày 17.11.2018: Cầu nguyện không ngừng

Read More »

ĐGH tiếp Giáo Hoàng Học Viện Piô Mỹ châu la tinh

ĐGH nhắn nhủ các linh mục sinh viên của Giáo hoàng học viện Piô Mỹ châu hãy hiệp thông với nhau và gắn bó với dân chúng.

Read More »

TLO: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Read More »