Daily Archives: 15/11/2018

ĐTC tiếp Đại Hội Đồng Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Jerusalem

Trong buổi tiếp kiến sáng 16-11-2018, dành cho Đại Hội đồng Hội hiệp sĩ Thánh Mộ, ĐTC nhiệt liệt cám ơn và khích lệ Hội tiếp tục dấn thân trợ giúp Giáo Hội tại Thánh Địa, cũng như săn sóc giúp đỡ người nghèo.

Read More »

Ngày 16.11.2018: Sống giới luật yêu thương

Read More »

Mừng thánh Alberto, Bổn mạng Tu viện 2018

Cách riêng cho quý Cha và quý Thầy trong Tu viện luôn hồn an xác mạnh, xin Thánh nhân luôn đồng hành và chở che để quý Cha và quý Thầy luôn biết noi theo gương nhân đức của Thánh nhân đem hết những khả năng Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Read More »

Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2009 – 2018)

Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

Read More »

Videos: Giảng lễ các thánh Tử đạo Việt Nam (2013 – 2018)

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.

Read More »