Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 10/11/2018

Ngày 11.11.2018: Tấm lòng

Read More »

Của ít lòng nhiều…

Thánh Phao-lô khuyên dạy: “Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương”

Read More »