Daily Archives: 07/11/2018

Ngày 08.11.2018: Xầm xì và loại trừ

Read More »

Công bố đề tài Ngày Hòa Bình thế giới: 1-1-2019

ĐTC đã chọn đề tài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 52 vào 1-1 năm tới, 2019, là: ”Chính trị tốt phục vụ hòa bình”.

Read More »

Ban chuyên môn Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm & thường huấn 2018

Kỳ tĩnh tâm năm nay được mọi người ví von “lựa chọn như một lần vào sa mạc”; để ngoài những thời khắc tĩnh tâm cầu nguyện, các thành viên còn có những giây phút học hỏi, cập nhật thêm những kiến thức chuyên môn

Read More »