Daily Archives: 04/11/2018

Video: Giảng lễ Chúa nhật 31 thường niên năm B (2018)

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Read More »

Ngày 05.11.2018: Lòng thương xót

Read More »

Giảng lễ Chúa nhật 31 thường niên năm B (2018)

Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Read More »

THÁNH MARTINÔ DE PORRES – TẤM LÒNG VÀNG

Nhắc đến thánh Martinô là nhắc đến một mẫu gương tuyệt vời đã thể hiện sống động Lời Chúa chúng ta vừa nghe, tình yêu của ngài đối với Thiên Chúa và bác ái đối với tha nhân

Read More »

Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 2018

Cuộc sống trần gian được ví như "sống gởi, thác về", khi về nhà Cha trên trời mọi người phải đến "điểm hẹn" này tức là cái chết.

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 31 thường niên B (2018)

Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi.

Read More »