Daily Archives: 03/11/2018

Bạn không còn xa Nước Thiên Chúa!

Cuộc đời của Augustino có thể gồm tóm trong một câu: “Một tội nhân trở thành thánh nhân”. Thành thánh nhân, bởi ngài đã thực thi trọn hảo giới luật “Mến Chúa – Yêu người”.

Read More »

Ngày 04.11.2018: Giới răn yêu thương

Read More »

Trực tiếp: Các Thánh Lễ Kính Thánh Martinô tại Đền Thánh Martinô – Hố Nai

Read More »

TLO: Chúa nhật 31 thường niên năm B

Read More »