Daily Archives: 05/10/2018

Sinh hoạt Thượng HĐGM thế giới về giới trẻ: 4-10-2018

Trong ngày đầu tiên bắt đầu nhóm họp tại Hội trường Thượng HĐGM, 4-10-2018, đã có 45 nghị phụ lên tiếng phát biểu về nhiều sắc thái và vấn đề của người trẻ ngày nay.

Read More »

Ngày 06.10.2018: Phần thưởng dành cho con cái Chúa

Read More »

TLO: Chúa nhật 27 thường niên B – kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Read More »

Khai mạc Tháng Mân Côi 2018

Với tháng Mân Côi này giáo xứ chúng ta cầu bình an cho thế giới khỏi những thiên tai, dịch họa, hần thù, chiến tranh... cầu cho nước Việt Nam thanh bình, nhà cầm quyền biết vì dân lèo lái đất nước này tốt đẹp hơn.

Read More »

Video: Đồng hành về bên Mẹ 2 (phần 2)

Những hình ảnh được trình chiếu trên phông màn tái hiện lại những biến cố lịch sử Đức Mẹ hiện ra trên đất nước Việt Nam: Từ La Vang, Trà Kiệu, Măng Đen, Tà Pao, La Mã - Bến Tre đến trung tâm hành hương Fatima Bình Triệu…

Read More »