Daily Archives: 04/10/2018

Thánh Mẫu học 28: Đức Maria là hiện thân của Hội thánh

Read More »

Ngày 05.10.2018: Giá trị của Lời Chúa trong cuộc sống

Read More »

ĐGH chào thăm Phái đoàn Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả

ĐTC đã chào thăm phái đoàn 30 người hành hương thuộc dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập dòng.

Read More »