Daily Archives: 20/09/2018

Ngày 21.09.2018: Trung thành bước theo Chúa

Read More »

Thánh Mẫu học 26: Đức Maria đồng công cứu chuộc

Read More »

Nhóm Bác Ái: Trao tặng tình thương tại Kontum 09.2018

Lạy Chúa, xin đốt ngọn lửa mến trong trái tim mỗi chúng con để chúng con ngày một yêu mến Chúa nhiều hơn và yêu mến tha nhân nhiều hơn.

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 25 thường niên B (2015 – 2018)

Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 25 năm B (2009 – 2018)

Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

Read More »