Daily Archives: 17/09/2018

Ngày 18.09.2018: Chúa mang lại niềm vui

Read More »

Video: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi 15.9.2018

Chỉ duy nhất tinh thần Chúa Kitô dù biết gian lao, thử thách, dù biết cái chết là chắc chắn khi vác thập giá trên đồi Can-vê nhưng Chúa Kitô vẫn đón nhận tất cả

Read More »

Video: Nghi thức nhận chức Tân Chánh Xứ 15.9.2018

Read More »