Daily Archives: 09/09/2018

Ngày 10.09.2018: Sống yêu thương và quảng đại

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 23 năm B (2015 – 2018)

Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”

Read More »

ĐGH Phanxicô tiếp 75 Giám Mục thuộc các xứ truyền giáo

ĐTC Phanxicô đặc biệt nhắc nhở các GM hãy là những người cầu nguyện, người loan báo và là người hiệp thông, quan tâm đến các gia đình, chăm sóc chủng viện, giúp đỡ người trẻ và người nghèo.

Read More »

Video clip: Giảng lễ khai giảng Trung tâm thần học Sedes Sapientiae 2018

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Read More »

Legio Mariae: Mừng sinh nhật Đức mẹ Maria 08.9.2018

Học theo tinh thần của Mẹ, Hội Legio Mariae luôn lấy phục vụ làm kim chỉ nam, hướng dẫn những người chưa biết Chúa trở về, những người trong phút lâm chung hoặc lúc yếu đuối thể lý nhất các anh chị đã có mặt với những việc làm thiết thực,

Read More »